O nás
Společnost Městské lesy Vsetín, s.r.o. je dodavatelsko-obchodní firmou specializující se na lesnickou činnost v lesních porostech, které jsou majetkem města Vsetín.

Vlastníme lesní školku s roční produkcí cca 300.000 ks lesních dřevin. Firma je členem Svazu vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Svazu školkařů ČR.

Provádíme práce a činnosti v souladu s platnými zákonnými předpisy. Disponujeme vyškolenými odborníky na jednotlivé činnosti a máme široký okruh spolupracujících subjektů. Garantujeme dodávky prací ve smluvených termínech a kvalitě.